mediacentrikakheti@gmail.com +995 555 52 02 34

საგრანტო კონკურსი  – ქალთა პროფესიული გადამზადების ხელშეწყობა

საგრანტო კონკურსი  – ქალთა პროფესიული გადამზადების ხელშეწყობა

ფონდი “აფხაზინტერკონტი”  და „მედია ცენტრი კახეთი“ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის – „გენდერული და ოჯახში ძალადობა გადატანილთა მხარდაჭერა“ ფარგლებში ქალთა  გაძლიერების მიზნით აცხადებს საგრანტო კონკურსს.

 

პროექტის მიზანია: სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაზრდა და მათი, როგორც ეფექტური ძალის პოზიციონირება, გენდერული და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და გადარჩენილების მხარდაჭერისთვის.

პროექტი ითვალისწინებს: გენდერული ნიშნით ძალადობისა და/ან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერას სოციალური და ეკონომიკური უფლებების რეალიზების, ადგილობრივ დონეზე სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობის, ეკონომიკური გაძლიერების, კოორდინაციისა და სამართლებრივი მხარდაჭერის გზით.

კონკურსის მიზანია: ბენეფიციარების პროფესიული გადამზადება, რაც  მათ საშუალებას მისცემს შეიძინონ დასაქმებისათვის საჭირო ცოდნა და უნარ-ჩვევები.

ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობის მიღება: გენდერული და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალებს, დევნილი ქალებს, ეკონომიკურად და სოციალურად მოწყვლადი ქალებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს და შშმ ბავშვების დედებს, მარტოხელა და მრავალშვილიან დედებს.

დაფინანსების პირობები და ფარგლები: თითოეული ბენეფიციარისთვის მომზადების ან გადამზადების კურსის საშუალო ღირებულებაა 200 ევროს ეკვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში. ბენეფიციარებს, რომლებსაც აქვთ კონკრეტული პროფესიის შეძენის სურვილი, შეუძლიათ განაცხადში მიუთითონ მენტორი ან პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება. პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციას თავადაც შეუძლია იზრუნოს პროფესიული სასწავლებლის შერჩევაზე. კონკურსის ფარგლებში ფინანსდება მხოლოდ სწავლება და ტრანსპორტირება. კურსის სავარაუდო ხანგრძლივობაა 1 დან 3 თვემდე.

წარმოსადგენი დოკუმენტები: სრულად შევსებული განაცხადის ფორმა და საკუთარი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. გამონაკლისის სახით, სტატუსის არ არსებობის შემთხვევაში, მხოლოდ გენდერული და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალებს შეუძლიათ გაიარონ გასაუბრება ფსიქოლოგთან.

განაცხადების მიღებისა და განხილვის პროცესი: განაცხადებს შეაფასებს და დაფინანსების თაობაზე გადაწყვეტილებას მიიღებს საგრანტო კომისია, რომელიც დაკომპლექტებულია პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებით და მოწვეული ექსპერტებით. კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში, განმცხადებელს შესაძლოა წარმოსადგენი ჰქონდეს დამატებითი დოკუმენტაცია.

განაცხადების წარმოდგენა შესაძლებელია ელექტრონული ფორმით მისამართზე:

რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონი (ამბროლაური, ონი, ცაგერი, ლენტეხი), იმერეთის რეგიონი (საჩხერე, ჭიათურა, ხარაგაული, ტყიბული):   aicinfo2022@gmail.com  თემის (Subject) ველში აუცილებლად უნდა მიეთითოს “„VET 2023“”.

კახეთის რეგიონი (თელავი, დედოფლისწყარო, ლაგოდეხი,  გურჯაანი,  სიღნაღი, საგარეჯო,  ახმეტა,  ყვარელი):  mediacenterkakheti@gmail.com, თემის (Subject) ველში აუცილებლად უნდა მიეთითოს “„VET 2023“”.

ხოლო ბეჭდური ან ხელით შევსებული განაცხადების ჩაბარება შესაძლებელია შემდეგ მისამართებზე:

კახეთის რეგიონში:

 1. ქ. თელავი: მისამართი: ილია ჭავჭავაძის 160 მედია ცენტრი კახეთის ოფისი, მე-2-ე სართული. ნატალია ცისკარაშვილი – 599695615; 579374143;
 2. ქ. დედოფლისწყარო; მისამართი: თამარ გოგილაშვილი 591886255. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა, კოსტავას #44, III სართული.
 3. ქ. ლაგოდეხი, მისამართი: ეკა ზურაბაშვილი 555131939. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა, II სართული, ,,ქალთა ოთახი“, 26 მაისის ქუჩა #25.
 4. ქ. გურჯაანი, მისამართი: ელზა პაპოშვილი 555594068. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა, II სართული, ,,ქალთა ოთახი“, ნონეშვილის #12.
 5. ქ. სიღნაღი მისამართი: თამთა ზაქარიაშვილი 551170073. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა, ,,ქალთა ოთახი“, აღმაშენებლის მოედანი #2, I სართული.
 6. ქ. საგარეჯო: მისამართი: თამარ ურდულაშვილი 599851206. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა, ,,ქალთა ოთახი“, I სართული, დავით აღმაშენებლის #9.
 7. ქ. ახმეტა: მისამართი: იზა ბექაური 599967179. კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდის ოფისი (KRDF), რუსთაველის ქ#3, კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია.
 8. ქ. ყვარელი: მისამართი: ლია რუსიაშვილი 599157432. ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა, ,,ქალთა ოთახი“, I სართული, კუდიგორის #1.

 

 

 

 იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებში:

 1. ქ. ამბროლაური: აღმაშენებლის #24, ფონდი “აფხაზინტერკონტის” ოფისი, 2-ე სართული. თეონა ცერცვაძე: 598 244 789;
 2. ქ. ონი, მისამართი: ვახტანგ VI-ის ქ. #10, სოც. მომსახურების სამსახური,

ირმა  ჩიკვილაძე:  591 994 898;

 1. ქ. ცაგერი, მისამართი: რუსთაველის #37, რესურს ცენტრის შენობა, 2-ე სართული,

მარინე სვანიძე: 599 196 751;

 1. ქ. ლენტეხი, მისამართი: თამარ მეფის #24, მერიის შენობა, მე-2 სართული, ჯანდაცვისა და სოც. მომსახურების სამსახური, ხათუნა ლიპარტელიანი: 599 852 714.
 2. ქ. ტყიბული, მისამართი: ტყიბული, გელათის ქუჩა 20/18, ააიპ „ტყიბულის განვითარების ფონდი“, საკონტაქტო პირი ზაზა გოჩელაშვილი, ტელ: 595 90 77 55.
 3. ქ. ჭიათურა, მისამართი: ნინოშვილის ქ. #12, ააიპ „ჭიათურელთა კავშირი“ საკონტაქტო პირი შოთა გაფრინდაშვილი,  ტელ: 579 119119.
 4. ქ. საჩხერე, მისამართი: თამარ მეფის #4, საკონტაქტო:კობა გრძელიშვილი, ააიპ

„ვირტუოზული წრეების ასოციაცია“ ტელ:557742201.

 1. ქ. ხარაგაული, მისამართი:ქუთაისი, 9 აპრილის ქუჩა #29, ააიპ „ ნაბიჯი ხარაგაული“

საკონტაქტო პირი რუსუდან გურგენიძე, ტელ: 599 85 26 00.

 1. ქ. ქუთაისი, ნინოშვილი/დავითაშვილის #27/2, ფონდ „აფხაზინტერკონტის“ ოფისი, საკონტაქტო პირი ალეკო ტურძილაძე, ტელ: 558 53 73 22.

 

განაცხადების შემოტანის ბოლო ვადაა 2023 წლის 17 დეკემბრის ჩათვლით. დაგვიანებით შემოტანილი განაცხადები არ განიხილება.

 

 

 

განაცხადები შეფასდება შემდეგი შეფასების კრიტერიუმებით

კრიტერიუმი მაქსიმალური ქულა
მოთხოვნილი სპეციალობის საჭიროება ბენეფიციარის სამიზნე მუნიციპალიტეტის შრომის ბაზარზე 10
ბენეფიციარის შრომითი გამოცდილება მოთხოვნილ სფეროში 5
გადამზადების შემდგომი დასაქმების პერსპექტივა 10
ბენეფიციარის მოტივაცია 10
მომზადება-გადამზადებისათვის საჭირო  ფინანსური, ან ტექნიკური  რესურსი 5
ჯამი 40

 

 

მიახლოებითი თარიღები

ღონისძიება თარიღი
კონკურსის გამოცხადება 28.11.2023
განაცხადების მიღების ბოლო ვადა 17.12.2023
გამარჯვებული პროექტების გამოვლენა 15.01.2024
კონტრაქტების გაფორმება 01.02.2024

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

დაინტერესებულმა პირებმა კითხვებისათვის შეუძლიათ მიმართონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:

 1. იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთირეგიონებში: aicinfo2022@gmail.com ან მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე:

არჩილ ელბაქიძე: 599 17 08 05,

ალეკო ტურძილაძე: 558 53 73 22,

ბესარიონ მურუსიძე: 599 17 61 72.

 

 1. კახეთის რეგიონში: კითხვებისათვის შეუძლიათ მიმართონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: mediacenterkakheti@gmail.com ან მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე:

მაია მამულაშვილი: 593 26 45 33,

ნატალია ცისკარაშვილი: 599 69 46 15,

თინა სიბაშვილი: 599 69 35 51.